Taxe

Taxe de şcolarizare

Grupele: baby / mică / mijlocie / mare

Program A

7.30 – 12.45  (1 septembrie – 31 iulie)

 • Program instructiv-educativ: Curriculum Național și Curriculum american
  Sistem bilingv; limbile de conversație și predare: engleză- română
  Activități recreative
  Vizite tematice
  Club de limba engleză cu profesori internaționali
  German club – 2 cursuri pe săptămână de la 4 ani
  Rechizite, materiale didactice şi igienico-sanitare
  Cluburi incluse în taxa de școlarizare (program scurt)

 

Program B

7.30 – 17.30  (1 septembrie – 31 iulie)

 • Activități incluse în programul A
 • Program de somn
 • Limba engleză si germană (aprofundare)
 • Activităţi de sprijin şi de aprofundare a activitaţilor de dimineată
 • Activități recreative sau opţionale
 • Jocuri de echipă în aer liber
 • Cluburi
 • Vizite tematice, excursii.

Cluburi incluse în taxa de școlarizare (program prelungit)

German Club, Little Scientists’ Club, Drama Club, , Arts Club, Puppets Club, Ecologists’ Club, Healthy Food Club.

NOTĂ: Cluburile se organizează pentru un număr de minim 5 – maxim 20 de copii; conducerea grădiniţei stabilește la începutul fiecărui semestru ce cluburi se vor organiza, în funcție de popularitatea acestora.

Cursurile opţionale nu sunt incluse în taxa de şcolarizare şi se achită separat ( pian, vioară, dans, gimnastică, înot, şah, etc)

Forma de plată

Toate plățile se efectuează la secretariat. Pentru mai multe detalii vă rugăm să contactați secretariatul instituției.

Părinţii pot achita taxa de şcolarizare lunar, semestrial sau anual.

Părinţii cu doi copii în Grădiniţa Americano-Română CRINUL  beneficiază de un discount de 5 % din taxa de şcolarizare.

Despre Taxa de Şcolarizare 2017-2018

 1. Taxa de şcolarizare se achită în avans – între 1-5 ale lunii în curs, pentru luna următoare;

 2. Datele limită de achitare a taxelor de şcolarizare menţionate mai sus trebuie să fie respectate pentru menţinerea bunei funcţionări a instituţiei;

 3. Nu se scad din taxa de şcolarizare: absenţele, pauzele intersemestriale şi semestriale, vacanţele de iarnă şi de primăvară, zilele declarate sărbători naţionale şi alte zile libere impuse de evenimente independente de Grădiniţă.

 • Contacteaza-ne

 • Social